Τα τελευταία 2 χρόνια οι πολίτες της Ε.Ε ακολουθούν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής

Shares

Δύο χρόνια αφότου δρομολογήθηκε, πραγματοποιήθηκε σημαντική πρόοδος όσον αφορά την έκκληση του Tartu για την προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής σε όλη την ΕΕ.

Στην έκκληση του Tartu για έναν υγιεινό τρόπο ζωής, ο Τίμπορ Νάβρατσιτς, Επίτροπος αρμόδιος για θέματα Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, ο Βιτένις Αντριουκάιτις, Επίτροπος αρμόδιος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, και ο Φιλ Χόγκαν, Επίτροπος αρμόδιος για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, διατύπωσαν 15 δεσμεύσεις για την προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής μέσω του αθλητισμού, της διατροφής, της καινοτομίας ή της έρευνας. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν σαφώς ότι, αφότου δρομολογήθηκε η έκκληση του Tartu, η Επιτροπή διαθέτει περισσότερα κονδύλια, προωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό την ευαισθητοποίηση και συγκεντρώνει περισσότερες γνώσεις για την αντιμετώπιση της ανθυγιεινής διατροφής, της παχυσαρκίας ή της έλλειψης σωματικής άσκησης.

Σήμερα, οι τρεις αρμόδιοι Επίτροποι διοργανώνουν εκδήλωση στις Βρυξέλλες για να προβούν σε απολογισμό των αποτελεσμάτων της έκκλησης του Tartu για έναν υγιεινό τρόπο ζωής και για να διερευνήσουν τα περαιτέρω βήματα.

Ο Επίτροπος Χόγκαν δήλωσε: «Η πρόοδος που έχει σημειωθεί αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα που δείχνει ότι με τη συνεργασία μπορούμε να επιτύχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Από την ισορροπημένη διατροφή έως την τακτική σωματική άσκηση, πρέπει να γίνουν περισσότερα, αλλά είμαι βέβαιος ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο.»

Ο Επίτροπος Αντριουκάιτις δήλωσε σχετικά: «Όταν προωθούμε την υγεία, επενδύουμε στο μέλλον μας. Η έκκληση του Tartu αποτελεί ένα καλό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να το επιτύχουμε σε όλες τις πολιτικές, συνδυάζοντας την υγεία, την έρευνα και το περιβάλλον. Ας συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια».

Ο Επίτροπος Νάβρατσιτς ανέφερε: «Έχουμε αρχίσει να αλλάζουμε τα πράγματα τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά αυτό είναι μόνο ένα πρώτο βήμα. Πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής και για να αξιοποιήσουμε τη δύναμη του αθλητισμού με σκοπό την ενίσχυση της ευεξίας και τη σύσφιξη των δεσμών της κοινότητας.»

Μεταξύ των κύριων αποτελεσμάτων μπορούν να αναφερθούν:

  • Αύξηση της χρηματοδότησης: την τελευταία διετία, τα κονδύλια της ΕΕ για την προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής αυξήθηκαν σταθερά σε όλους τους τομείς. Για παράδειγμα, ο προϋπολογισμός για τη στήριξη έργων που προωθούν τη σωματική άσκηση στο πλαίσιο του κεφαλαίου για τον αθλητισμό του προγράμματος Erasmus+ σχεδόν διπλασιάστηκε: από 6 εκατ. ευρώ το 2017 σε σχεδόν 11 εκατ. ευρώ το 2019. Στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης της ΕΕ για το 2019, διατέθηκαν 8 εκατ. ευρώ ειδικά για τη στήριξη εκστρατειών υγιεινής διατροφής. Επιπλέον, το τρίτο πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία συγχρηματοδοτεί με 6 εκατ. ευρώ κοινή δράση για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της διατροφής μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.
  • Μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση: το Πρόγραμμα της ΕΕ για τα Σχολεία, το οποίο διαθέτει ετήσιο προϋπολογισμό 250 εκατ. ευρώ, στηρίζει τη διανομή φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία σε ολόκληρη την ΕΕ και αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη της υγιεινής διατροφής. Μόνο κατά το σχολικό έτος 2017-18 απευθύνθηκε σε πάνω από 20 εκατομμύρια παιδιά. Το «Παιδαγωγικό πακέτο για τους εκπαιδευτικούς», το οποίο περιλαμβάνει ένα σύνολο έτοιμων προς χρήση πόρων διδασκαλίας και μάθησης, συμβάλλει επίσης στην ευαισθητοποίηση των νέων Ευρωπαίων όσον αφορά τη σημασία των τροφίμων, του περιβάλλοντος και του ρόλου των γεωργών στην κοινωνία και την οικονομία μας.
  • Βελτίωση των γνώσεων: η συνεργασία με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ και η συνεχής παροχή στήριξης προς τα κράτη μέλη και την κοινωνία των πολιτών της ΕΕ, για παράδειγμα με τη συλλογή, την κατάρτιση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεκμηρίωσης, είναι καθοριστικής σημασίας για την προώθηση υγιεινότερων τρόπων ζωής. Στο πλαίσιο της έκκλησης του Tartu, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νέα ενημερωτικά δελτία ανά χώρα, τα οποία καταρτίστηκαν σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για κάθε χώρα όσον αφορά τα επίπεδα σωματικής άσκησης και τις πολιτικές προώθησης στην ΕΕ. Στόχος τους είναι να στηρίξουν πολιτικές που βασίζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία και να διασφαλίσουν ότι οι φορείς χάραξης πολιτικής θα μπορούν να βασίζονται σε αξιόπιστα στοιχεία ώστε να ενθαρρύνουν περισσότερους ανθρώπους να είναι σωματικά δραστήριοι.

Στη σημερινή εκδήλωση, οι τρεις Επίτροποι θα επιβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους να προωθούν υγιεινούς τρόπους ζωής και θα στείλουν μήνυμα στην επόμενη Επιτροπή για τη συνέχιση του συγκεκριμένου έργου. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή κοινής δήλωσης και με τελετή απονομής βραβείων, με την οποία θα αναγνωριστούν οι βέλτιστες πρακτικές στους τομείς των υγιών και βιώσιμων συστημάτων τροφίμων και της μείωσης της θνησιμότητας από μη μεταδοτικές νόσους.

Ιστορικό

Η έκκληση του Tartu για έναν υγιεινό τρόπο ζωής δρομολογήθηκε σε ένα σεμινάριο σχετικά με τον υγιεινό τρόπο ζωής που διοργανώθηκε επ’ ευκαιρία της έναρξης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού 2017 στο Tartu της Εσθονίας. Οι επίτροποι ΝάβρατσιτςΑντριουκάιτις και Χόγκαν υπέγραψαν την έκκληση του Tartu για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας, της ανθυγιεινής διατροφής ή της έλλειψης σωματικής άσκησης. Περιλαμβάνει 15 δεσμεύσεις που καλύπτουν μια σειρά τομέων, όπως ο αθλητισμός, τα τρόφιμα, η υγεία, η καινοτομία και η έρευνα, με σκοπό την προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής.

Εκτός από την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών της Επιτροπής, η έκκληση του Tartu στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα σχετικά με τη σημασία των υγιεινών τρόπων ζωής και καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ και την κοινωνία των πολιτών να συμβάλουν στην προσπάθεια αυτή.

Για περισσότερες πληροφορίες

Φυλλάδιο

Ενημερωτικό δελτίο

Σωματική άσκηση για τη βελτίωση της υγείας

Ιστότοπος για τη διατροφή και τη σωματική άσκηση

Πλατφόρμα για την πολιτική υγείας

Πύλη γνώσεων για την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών

Shares

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *