Το έργο και το όραμα του Γιώργη Μαρινάκη για την παιδεία

Shares

Με συντονισμένη προσπάθεια ο Δήμος Ρεθύμνου μετέτρεψε τον περιορισμένο στην κάλυψη των υλικοτεχνικών υποδομών των σχολικών μονάδων ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης σε μια δυναμική σχέση με την εκπαιδευτική κοινότητα και τις ανάγκες της.

Αξιοποίησε τις αρμοδιότητες που αποδόθηκαν στην αυτοδιοίκηση σε θέματα παιδείας δημιουργώντας περιβάλλον συνεργασίας τόσο με τα σχετικά συλλογικά όργανα (Σχολικές Επιτροπές Παιδείας Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης, Σχολικά Συμβούλια, στελέχη εκπαίδευσης, Συλλόγους διδασκόντων, Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, συνδικαλιστικούς φορείς, Δημοτική Επιτροπή Παιδείας) όσο και με την Τεχνική υπηρεσία, την Οικονομική υπηρεσία, την υπηρεσία καθαριότητας πρασίνου, το τμήμα προγραμματισμού για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα του Δήμου και το τμήμα πολιτισμού της ΚΕΔΗΡ.

Με την οργανωτική προσαρμοστικότητα και ευελιξία του επικεφαλής Γ. Χ. Μαρινάκη και της Δημοτικής ομάδας της ʺΝέας Αντίληψηςʺ ιδρύθηκε το Αυτοτελές τμήμα Παιδείας-Διά βίου μάθησης.

Το τμήμα και ο Δήμος, ως ΝΠΔΔ, υποχρεούνται να καθορίζουν τις αρμοδιότητες και το πλαίσιο λειτουργίας τους με βάση τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Ως εκ τούτου δε νομοθετούν ούτε παρεμβαίνουν στη Διοίκηση των σχολικών μονάδων, που παραμένουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας.

Στο βαθμό, όμως, που νομιμοποιείται το τμήμα Παιδείας-Διά βίου μάθησης επένδυσε στη γνώση, ως το πιο ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο για το μέλλον του τόπου και των πολιτών, θέτοντας ως προτεραιότητα τη στέγαση και την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.

Παρά τη μείωση της χρηματοδότησης κατά 60% και τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις κατασκευάστηκαν επτά (7) νέες σχολικές μονάδες, που καλύπτουν τις σύγχρονες παιδαγωγικές απαιτήσεις αλλά και ακολουθούν όλες τις αρχές ενός φιλικού προς το περιβάλλον αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, αναβαθμίστηκαν κτιριακές εγκαταστάσεις και προστέθηκαν νέες αίθουσες σε υφιστάμενες σχολικές μονάδες, αξιοποιήθηκαν και αγοράστηκαν οικόπεδα, ελέγχθηκαν και συντηρήθηκαν σχολεία.

Μ’ αυτόν τον τρόπο η Δημοτική ομάδα της Νέας Αντίληψης υπογράμμισε την ιδιαίτερη, από παιδαγωγική άποψη, σημασία του σχολικού χώρου.

Καθόρισε ένα οργανωμένο πλαίσιο λειτουργίας του τμήματος Παιδείας-Διά βίου μάθησης, το οποίο διαθέτει την ικανότητα να επιλύει τα προβλήματα και να υποστηρίζει με αποτελεσματικό τρόπο την υλικοτεχνική και κτιριακή υποδομή, που αποτελεί και τη βασική του αρμοδιότητα.

Ταυτόχρονα, έθεσε τις βάσεις για τη διεύρυνση της συνεργασίας με τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να ενθαρρύνονται και να έχουν τη δυνατότητα να ευδοκιμήσουν εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και δράσεις, που θα διαχέονται σε ολόκληρη την κοινωνία.

Μέσα σε μια οκταετία (2011-2019) καταφέραμε να υλοποιήσουμε και να προγραμματίσουμε για την επόμενη περίοδο:
• Κατασκευάστηκαν και λειτουργούν ήδη επτά (7) νέες υπερσύγχρονες σχολικές μονάδες: Αρσάνειο Γυμνάσιο, Αρσάνειο Λύκειο, Γυμνάσιο Ατσιποπούλου, Λύκειο Ατσιποπούλου, Δημοτικό σχολείο Γερανίου, Νηπιαγωγείο Πρινέ, Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών ( ανάπλαση Γυμνασίου Αργυρούπολης).
• Ολοκληρώνεται σύντομα το νέο 2ο Δημοτικό σχολείο Ατσιποπούλου.
• Δημοπρατείται το νέο 16ο Δημοτικό σχολείο Ρεθύμνου.
• Συμπληρώνονται οι φάκελοι για έγκριση κτιριολογικών προγραμμάτων και ένταξη σε προγράμματα χρηματοδότησης των Δημοτικών σχολείων Ρουσσοσπιτίου, Άδελε, 4ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου, 10ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου.
• Προγραμματίζεται η κατάθεση τεκμηριωμένης εισήγησης προς τα Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας και τις ‘’κτιριακές υποδομές’’ για την ένταξη σε προγράμματα κατασκευής των σχολείων ( Πειραματικό Γυμνάσιο, Πειραματικό Λύκειο, Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο και Πειραματικό νηπιαγωγείο και δημοτικό, όταν ιδρυθούν) σε έκταση εξήντα πέντε (65) στρεμμάτων που έχει παραχωρηθεί από το Πανεπιστήμιο Κρήτης προς τον Δήμο Ρεθύμνου..
• Ιδρύθηκαν και στεγάστηκαν σε ήδη υπάρχοντες χώρους τέσσερα (4) νέα σχολεία Λύκειο Επισκοπής, 2ο ΕΠΑΛ, Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο, 4ο Νηπιαγωγείο Ατσιποπούλου.
• Δεσμεύτηκε οικόπεδο τριάντα πέντε (35) στρεμμάτων στην περιοχή (Αμπελάκι-Καρέ) για τη δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας με κύριο στόχο την κατασκευή υπερσύγχρονων δομών για την επαγγελματική εκπαίδευση.
• Έγινε έλεγχος σε σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για τη στατική τους επάρκεια και βελτιώθηκε η στατική επάρκεια σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής υπηρεσίας και ειδικών επιστημόνων στο 1ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου και στο 1ο ΕΠΑΛ.
• Συνεχίζονται οι συντηρήσεις σε όλα τα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ θα διατεθούν μόλις ξεπεραστούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για τη συντήρηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των σχολείων (εντός του 2019).
• Έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα η προσθήκη αιθουσών στο ΔΣ Πρινέ και σε τέσσερα (4) Νηπιαγωγεία.
• Αναβαθμίζονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις και αύλειοι χώροι Νηπιαγωγείων που θα υποδεχθούν και τα προνήπια από το σχολικό έτος 2019-20.
• Γίνονται οι μελέτες από μηχανικούς της Τεχνικής υπηρεσίας για τη μετατροπή των κτιρίων του ΚΕΓΕ σε σύγχρονα σχολεία Ειδικής Αγωγής (Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο και ΕΕΕΕΚ).
• Σε φάση τελικής ένταξης σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης είναι το 1ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου. Θα ακολουθήσουν το 13ο ΔΣ, το 7ο ΔΣ και άλλα σχολεία ανάλογα με τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης που θα ανοίξουν.
• Αγοράστηκε οικόπεδο 1100 τμ για τη δημιουργία αύλειου χώρου και γηπέδων μπάσκετ/ βόλεϊ δίπλα στο ΔΣ Αγίου Νικολάου (Βιράν Επισκοπή)
• Καλύπτουμε το κενό του Υπουργείου Παιδείας όσον αφορά στον εξοπλισμό των σχολείων και βελτιώνουμε εργαστήρια και αίθουσες διδασκαλίας. Σ’ αυτή την προσπάθεια έχουμε τη θερμή –υλική και ηθική – συμπαράσταση των Συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, της Ιεράς Μητρόπολης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, του συλλόγου Ξενοδόχων, άλλων επιχειρήσεων και ιδιωτών.

Η Δημοτική ομάδα της Νέας Αντίληψης απέδειξε την κοινωνική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση της εκπαίδευσης και τη σύνδεσή της με τον κοινωνικό χώρο σχεδιάζοντας και υλοποιώντας:
• Προγράμματα για τον σχολικό εκφοβισμό, τη σεξουαλική αγωγή και την ενημέρωση εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ρεθύμνης, των Συλλόγων Γονέων, των Συλλόγων διδασκόντων και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ρεθύμνου και την εθελοντική υποστήριξη καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ειδικών επιστημόνων, εκπαιδευτικών και γονέων.
• Λειτουργία Κ.Δ.Β.Μ. Υλοποιήθηκαν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων με τα οποία τρεις χιλιάδες (3000) δημότες είχαν την ευκαιρία να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και να καλλιεργήσουν τις ικανότητες και δεξιότητές τους. Ο νέος κύκλος προγραμμάτων θα λειτουργήσει μετά τις εκλογές.
• Δημιουργία και στήριξη της εκπαιδευτικής δομής ʺΚέντρο Ρομποτικής – Ψηφιακής Τεχνολογίας και Ηλεκτρονικών Υπολογιστώνʺ (στην παλιά δημόσια βιβλιοθήκη Ρεθύμνου στην οδό Αγ. Βαρβάρας) σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, τον σύλλογο γονέων και τον σύλλογο διδασκόντων του 1ου ΔΣ και το Πανεπιστήμιο.
• Σε συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών και τα φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης εκατό (100) περίπου μαθητές φοιτούν δωρεάν με την ευγενική χορηγία των ιδιοκτητών φροντιστηρίων.
• Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Φυσικής πλάσματος και Laser και το νέο Πανεπιστήμιο.

Το όραμα της επόμενης περιόδου
Η Δημοτική ομάδα της ʺΝέας Αντίληψηςʺ μέσα από το Αυτοτελές τμήμα Παιδείας-Διά βίου μάθησης, έχοντας επιβεβαιώσει έμπρακτα την προοδευτική στρατηγική της για την εκπαίδευση, θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον θεσμικό και λειτουργικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα ζητήματα Παιδείας με συγκεκριμένους και υλοποιήσιμους στόχους.

• Η συνεχής υποστήριξη της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης παρά την υποχρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας.
• Άξονες προτεραιότητας για την επόμενη περίοδο έχουν τεθεί:
α) η αποπεράτωση των σχολικών μονάδων που έχουμε προγραμματίσει.
β) μελέτη για προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε όλα τα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.
γ) ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων.
δ) μελέτη και προμήθεια ειδών πυρόσβεσης σε όλα τα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.
ε) ιδιαίτερη μέριμνα στην αναβάθμιση των νηπιαγωγείων. Με δεδομένη την υποχρεωτική φοίτηση και των προνηπίων από το σχολικό έτος 2019-20 είναι απαραίτητη η δημιουργία άριστων συνθηκών για τα προνήπια και νήπια.
• Δικτύωση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων των σχολείων. Σύσταση και διαμόρφωση ενός δικτύου που θα λειτουργεί ως υποστηρικτικό πλαίσιο ανάδειξης του δημιουργικού χαρακτήρα των σχολικών δράσεων με απόλυτο σεβασμό στο παιδαγωγικό έργο των σχολικών μονάδων και τον καίριο ρόλο των εκπαιδευτικών.
• Ανασχεδιασμός του πλαισίου λειτουργίας του Κέντρου Νέων του Δήμου με έμφαση στην εθελοντική ενεργοποίηση των νέων σε δράσεις-πρωτοβουλίες, που θα αλλάξουν την καθημερινότητά τους και θα ωφελήσουν τους ίδιους αλλά και τον τόπο τους. Δημιουργία και λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων.
• Σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και τους συλλόγους γονέων θα διοργανώνονται ενημερωτικές δράσεις και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης για κοινωνικά θέματα (πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, σεξουαλική αγωγή, πρόληψη βίας-ρατσισμού, κυκλοφοριακή αγωγή, εθισμός στο Διαδίκτυο).
• Με την ενεργό συμμετοχή των νέων, της ένωσης γονέων και των συλλόγων γονέων οι πλατείες και οι σχολικές αυλές θα αποτελέσουν σημεία συνάντησης και εστίες καλλιτεχνικών δρώμενων και αθλητικών δράσεων.
• Διαρκής υποστήριξη της εκπαίδευσης ενηλίκων. Συμβαδίζοντας με τα δεδομένα της σύγχρονης πραγματικότητας, που αξιώνει οι πολίτες να ενθαρρύνονται διαρκώς, να μαθαίνουν και να εκπαιδεύονται με κάθε τρόπο, το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου θα συνεχίσει να υλοποιεί προγράμματα που θα διευκολύνουν τους πολίτες να αποκτούν δεξιότητες και να προσαρμόζονται στις ραγδαίες οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις.
• Στο ίδιο πλαίσιο της δημιουργίας θετικής στάσης ως προς την εκπαίδευση και της προώθησης των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στη μάθηση θα συνεχίσει να στηρίζει το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης.
• Αξιοποίηση του Αετουδάκειου Υπαίθριου Κέντρου Ιστορίας και Πολιτισμού στο Ατσιπόπουλο. Ως έκφραση ανιδιοτελούς εθελοντικής προσφοράς η παραχώρηση του κέντρου στον Δήμο Ρεθύμνης παρέχει έναν ιδανικό χώρο σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την αειφόρο ανάπτυξη.

Η επίτευξη των στόχων, που έθεσε η ʺΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗʺ στους τομείς προτεραιοτήτων στην εκπαίδευση κατά την οκταετία (2011-2019), εγγυάται την υλοποίηση του οράματός της κατά την επόμενη περίοδο.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί του Συνδυασμού της ʺΝΕΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣʺ:
Βερβερίδης Κων/νος, Κοινότητα Ατσιποπούλου
Βογιατζή Ειρήνη, Δημοτική ενότητα Ρεθύμνου
• Γεώργιος Γεωργαλής ,
Δημοτική ενότητα Νικηφόρου Φωκά
• Γιώργης Καλογεράκης ,
Δημοτική ενότητα Ρεθύμνου
• Lampros Karvounis ,
Δημοτική ενότητα Αρκαδίου
• Anna Katsoprinaki-Markoulidaki,
Δημοτική ενότητα Ρεθύμνου
• Μαρινάτος Ιωάννης,
Κοινότητα Ρεθύμνου
• Δέσποινα Μαυράκη-Μαύρου ,
Δημοτική ενότητα Ρεθύμνου
• Eleftheria Michala ,
Κοινότητα Ρεθύμνου
• Jenny Birikaki ,
Δημοτική ενότητα Ρεθύμνου
• Πετράκη Αικατερίνη,
Δημοτική ενότητα Λαππαίων

Shares

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *