Βρειτε μας στα Social Media

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξοντωτικά πρόστιμα έως 100.000 ευρώ φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Δημοσιεύτηκε

στις

εφαγε προστιμο φορολογικα
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Εξοντωτικά πρόστιμα  τα οποία μπορεί να φτάσουν τις 100.000 ευρώ για μη διαβίβαση σειράς δεδομένων στο MyData προβλέπουν διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου που έχει τεθεί σε διαβούλευση.

Oι ποινές είναι αυστηρές, ακόμα και στις περιπτώσεις που ενώ εκδόθηκε κανονικά το φορολογικό στοιχείο, απόδειξη ή τιμολόγιο, δεν διαβιβαστεί εντός των προθεσμιών στα myDATA.

Δεκάδες είναι τα σχόλια φορολογουμένων στο opengov για τη λειτουργικότητα του myDATA και τα πρόστιμα με τους περισσότερους να ζητούν  να μην επιβληθούν πρόστιμα  καθόλη τη διάρκεια του 2024.Πάντως πληροφορίες αναφέρουν ότι το Υπουργείο Οικονομικών μετά τις επαφές που έχει με εκπροσώπους των φορέων των επαγγελματιών  είναι ανοιχτό σε διορθώσεις ,κυρίως εκείνων που αφορούν εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων.

Ενδεικτικώς οι επαγγελματίες σε σχόλιά τους αναφέρουν:

 • Χωρίς πρόστιμα για όλο το 2024.Από 2025 στο 1/2. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς βλέπουν τα 250,00€. Είναι μικρό ποσό για τις επιχειρήσεις με τζίρο 100.000,00€ η 200.000,00€;; Προσπαθούν να μηχανογραφήσουν μια χώρα – και μάλιστα σε τόσο σύντομο διάστημα – που το 50% των επιχειρηματιών δεν χειρίζονται τίποτα περισσότερο από μια ταμειακή μηχανή
 • Ποινικοποιείται η βραδεία διαβίβαση και τα ακούσια λάθη αντί της καταπολέμησης της μη έκδοσης παραστατικών.Δημιουργείται καθεστώς επιβολής προστίμων σε ημερήσια βάση επί τυπικών και όχι ουσιαστικών παραβάσεων ενώ επιπλέον
 • η επιχειρηματικότητα πλήττεται από την επιβαλλόμενη ηλεκτρονική γραφειοκρατία .
 • Η πλατφόρμα του myData είναι κάκιστη με πολλές ελλείψεις και συνεπώς ακατάλληλη, ανέτοιμη και αναξιόπιστη (δεν εμφανίζει καν τα διαβιβασθέντα ΜΑΡΚ άμεσα) για την εφαρμογή οποιονδήποτε προστίμων.
 • Το mydata έτσι όπως είναι σχεδιασμένο, απαιτεί πολύ μεγάλη παραμετροποίηση
 • του λογισμικού, δεν μπορεί να αυτοματοποιηθεί πλήρως, και άρα ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΜΕΓΑΛΗ
 • ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ προκειμένου να διενεργηθούν οι ηλεκτρονικές υποβολές.
 • Αυτό αναγκαστικά θα οδηγεί ΠΑΝΤΑ σε λάθη και παραλήψεις, και το γεγονός
 • ότι είναι και δύσχρηστο , πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες να γίνουν λάθη
 • και παραλείψεις, οπότε είναι άδικο να επιβάλλονται και πρόστιμα.
 • Κάθε τεχνικό πρόβλημα θα επαπειλεί με ΠΡΟΣΤΙΜΟ την επιχείρηση.
 • Υπάρχουν εκατοντάδες καθημερινές περιπτώσεις ακούσιων λαθών που θα μετασχηματιστούν σε χρηματικές ποινές .
 • Όλες οι επιχείρησεις είναι εκτεθειμένες σε δυσθεώρητα πρόστιμα.
 • Το κόστος διαχείρισης για την αποφυγή των προστίμων γίνεται τεράστιο
 • Το κόστος από τα λογισμικά πληροφορικής και τα modules των mydata θα γίνει δυσβάσταχτο
 • Ακόμα και στελέχη της ΑΑΔΕ θα έχουν απογοητευτεί από την συγκεκριμένη έκβαση Και όσον αφορά τα πρόστιμα και το νέο φορολογικό. Σίγουρα δεν ήταν αυτός ο αρχικός στόχος μιας τέτοιας ψηφιακής αναβάθμισης.! Απογοήτευση… αλλά η πολιτική εξουσία έχεις τους δικούς της στόχους! Κρίμα τα πτυχία των τεχνοκρατών…. έπρεπε όμως να έχουν περισσότερο τσαγανό στις θέσεις τους..Δεν έχουν ομως δουλέψει ποτέ σε ένα λογιστικό γραφείο, έστω για μια εβδομάδα και τότε θα καταλάβαιναν τι σημαίνουν τα 100 ή τα 250 ευρω
 • Αλλά αν οι πολιτικοι δεν θέλουν να αλλάξει η ….»φιλοσοφία» του Νόμου, αυτό εδώ που κάνουμε δεν χρησιμεύει.

Τα πρόστιμα

Με το  νομοσχέδιο τροποποιούνται οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και σε οντότητα που παραβιάζει την υποχρέωση της ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην ΑΑΔΕ, παραλείποντας να διαβιβάσει ή διαβιβάζοντας εκπρόθεσμα τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:

 1. Αν, ο εκδότης, δεν διαβιβάσει συνόψεις εκδοθέντων παραστατικών εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης, τίτλων κτήσης και λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή ειδικών φορολογικών διατάξεων, τιμωρείται με πρόστιμο ίσο με το 10% της καθαρής αξίας κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ σε ημερήσια βάση και τις 100.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος.
 2. Αν δεν διαβιβάσει δεδομένα που αφορούν εγγραφές μισθοδοσίας, αποσβέσεων και λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και εξόδων για σκοπούς προσδιορισμού του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος ή δεν διαβιβάσει, ως εκδότης τιμολόγησης ή ως λήπτης αυτοτιμολόγησης, χαρακτηρισμούς δεδομένων εσόδων, με αποτέλεσμα οι χαρακτηρισμοί αυτοί να μην περιληφθούν στην οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος, του επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 250 ευρώ ανά φορολογικό έτος για κάθε παράβαση, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και πρόστιμο 500 ευρώ ανά φορολογικό έτος για κάθε παράβαση, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
 3. Αν διαβιβάσει ως εκδότης σύνοψη εκδοθέντος παραστατικού, μετά από διαβίβαση παράλειψης ή απόκλισης από τον λήπτη, εφόσον η αρχική διαβιβασθείσα αξία είναι μικρότερη της πραγματικής, πρόστιμο ίσο με το 5% της καθαρής αξίας κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου.
 4. Αν δεν διαβιβάσει ψηφιακά παραστατικά διακίνησης, το πρόστιμο ανέρχεται σε 100 ευρώ για κάθε παράβαση μη διαβίβασης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 ευρώ σε ημερήσια βάση και τις 20.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος.
 5. Αν δεν διαβιβάσει λοιπά παραστατικά είσπραξης, επιστροφής ή παραγγελίας, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ, για κάθε παράβαση μη διαβίβασης.
 6. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο αν το παραστατικό εσόδου με το οποίο τα λοιπά παραστατικά είσπραξης συσχετίζονται έχει εκδοθεί προ κάθε φορολογικού ελέγχου.
 7. Σε περίπτωση παραβάσεων εκπρόθεσμης διαβίβασης των ανωτέρω στοιχείων, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% του αντίστοιχου προστίμου που προβλέπεται σε περίπτωση μη διαβίβασης.

Αν διαπραχθεί η ίδια παράβαση εντός πέντε  ετών από την κοινοποίηση πράξης επιβολής προστίμου, τα πρόστιμα διπλασιάζονται και για κάθε νέα ίδια παράβαση εντός της πενταετίας τετραπλασιάζονται και μέχρι του ορίου των 100.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος.

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Ακολουθήστε το Daynight.gr σε Google News, Facebook και Instagram.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Daynight.gr
Διαφήμιση
Διαφήμιση TAMEIO EGGYODOSIAS
Διαφήμιση ammos
Διαφήμιση CRETANPHYSIS
Διαφήμιση TAMEIO EGGYODOSIAS
Διαφήμιση ammos
Διαφήμιση CRETANPHYSIS
Διαφήμιση vision

ΔΗΜΟΦΙΛΗ