Βρειτε μας στα Social Media

Ρέθυμνο

Δρομολογείται το έργο «Οδικός Άξονας Ρέθυμνο-Απόστολοι-Μάνδρες»

Διαφήμιση

Δημοσιεύτηκε

στις

Υπογράφηκε την περασμένη εβδομάδα από τον Περιφερειάρχη Κρήτης η ένταξη του έργου:  «Οδικός Άξονας Ρέθυμνο-Απόστολοι-Μάνδρες, τμήμα Ρέθυμνο-Φράγμα Ποταμών», συνολικού προϋπολογισμού: 14.039.000,00 € στο Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014 – 2020 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Υποέργα:
Οδικός Άξονας Ρέθυμνο-Απόστολοι-Μάνδρες, τμήμα Ρέθυμνο-Φράγμα Ποταμών Προϋπολογισμός:  11.800.000,00 €
Απαλλοτριώσεις για την κατασκευή του τμήματος Ρέθυμνο. Φράγμα Ποταμών

 • Προϋπολογισμός:  2.000.000,00 €
 • Αποκαταστάσεις δικτύων ΟΚΩ
 • Προϋπολογισμός:  100.000,00 €
 • Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου-Μελετητή οδικού έργου: “Οδικός Άξονας Ρέθυμνο-Απόστολοι-Μάνδρες, τμήμα Ρέθυμνο-Φράγμα Ποταμών”
 • Προϋπολογισμός:  110.000,00 €
 • Εργασίες επίβλεψης από αρχαιολογία
 • Προϋπολογισμός:  29.000,00 €

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή έργων για την βελτίωση κατά τμήματα της Επ. Οδού 13 από το Ρέθυμνο έως το Φράγμα Ποταμών.
Το Έργο περιλαμβάνει:
(α)       Tα ακόλουθα τμήματα της Επ.Ο. 13:
Τμήμα 1:          Ρέθυμνο (περιοχή Α/Κ Αμαρίου) – Τζιβέρα χ.θ. 0+640 έως χ.θ. 2+448,81 μήκους 1,81 km.  Στο υποτμήμα χ.θ. 0+640 – 1+190 εφαρμόζεται αστική διατομή με πεζοδρόμια και προβλέπεται η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων.

Τμήμα 2:          Έξοδος οικισμού Πρασσές (νότια) – εκκλησία Αγ. Φωτεινής χ.θ. 6+825 έως  χ.θ. 7+375,57, μήκους 0,55 km.

Τμήμα 3:          Γέφυρα Σίμα – περιοχή φράγματος Ποταμών χ.θ. 8+516,94 έως χ.θ          11+490,59, μήκους 2,97 km.

(β)       Την γέφυρα ρέματος ανοίγματος 8m στη χ.θ. 1+046,04 του τμήματος Ι
(γ)        Tην γέφυρα Σίμα στην χ.θ. 8+762,90 – 8+837,10 του τμήματος ΙΙΙ με δύο ανοίγματα των 37,10 m
(δ)        Τρείς (3) ισοπέδους κόμβους σύνδεσης με το υπάρχον τοπικό οδικό δίκτυο:
–           Ισόπεδος κόμβος προς Γιαννούδι στην χ.θ. 1+250 (τμήμα 1)
–           Ισόπεδος κόμβος προς Πρασσές στην χ.θ. 2+350 (τμήμα 1)
–           Ισόπεδος κόμβος προς Μύρθο στην χ.θ. 9+720 (τμήμα 3)
(ε)        Φυτεύσεις δένδρων και θάμνων στις επιφάνειες που προσφέρονται προς τούτο και κατασκευή αντιστοίχου δικτύου άρδευσης, καθώς και εργασίες οδοφωτισμού στις θέσεις των ισοπέδων κόμβων
Η υπόψη οδός, σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ – Τεύχος 1: Λειτουργική κατάταξη Οδικού Δικτύου),  εντάσσεται στην κατηγορία ΑIV (oδός μεταξύ οικισμών).
ΤYΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΟΔΟΥ
Εφαρμόζονται δύο είδη διατομών:
α.         Στο τμήμα από χ.θ. 0+640 έως χ.θ. 1+190 εφαρμόζεται αστική διατομή η οποία αποτελείται από:

 • δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 4,25 m έκαστη
 • πεζοδρόμια εκατέρωθεν πλάτους 1,50 m
 • επενδεδυμένο ρείθρο πέραν της οδοστρωσίας πλάτους 0,25 m

β.         Στο τμήμα από χ.θ. 1+190 έως τέλος του τμήματος 1 καθώς και στα τμήματα 2 και 3 εφαρμόζεται διατομή τύπου γ2 κατά ΟΜΟΕ που αποτελείται από:

 • δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,50 m η κάθε μία
 • λωρίδες καθοδήγησης πλάτους 0,25 m
 • συνολικό πλάτος οδοστρωσίας b = 3.50 x 2+0.25 x 2 = 7.50 m
 • πρόσθετη λωρίδα κυκλοφορίας σε περιπτώσεις ανωφέρειας ή κατωφέρειας, πλάτους 3,00 m
 • μη σταθεροποιημένο έρεισμα πλάτους 1,75 m, σε θέσεις επιχωμάτων. Προβλέπεται επίσης η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας κατά ΟΜΟΕ-ΣΑΟ και ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 (όπως προκύπτει από την επικαιροποιημένη το 2015 μελέτη ασφάλισης).
 • τριγωνική επενδεδυμένη τάφρο, πλάτους 1,55 m, σε θέσεις ορυγμάτων για την αποχέτευση των ομβρίων από το κατάστρωμα της οδού. Πέραν της τάφρου και μεταξύ αυτής και του πόδα του ορύγματος προβλέπεται η κατασκευή ζώνης άρσης καταπτώσεων ελάχιστου πλάτους 1,70 m. Το πλάτος της ζώνης αυτής μπορεί να αυξηθεί για λόγους βελτίωσης της ορατότητας στις οριζόντιες καμπύλες ή σε θέσεις υψηλών ορυγμάτων. Σε θέσεις ορυγμάτων και κάτω από τη ζώνη αυτή, προβλέπεται η κατασκευή στραγγιστηρίου για την αποστράγγιση των υδάτων που βρίσκονται στο σώμα της οδού
 • οδοστρωσία συνολικού πάχους 0,54 m που αποτελείται από δύο στρώσεις υπόβασης πάχους 0,10 m η κάθε μία, δύο στρώσεις βάσης πάχους 0,10 m η κάθε μία, μία ασφαλτική στρώση βάσης πάχους 0,05 m, μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 m και μια αντιολισθηρή στρώση πάχους 0,04 m.

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, Μαρία Λιονή, δήλωσε σχετικά:
« Η πρώτη μεγάλη ένταξη έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  2014 – 2020 ΚΡΗΤΗ, είναι πλέον γεγονός, με το έργο  «Οδικός Άξονας Ρέθυμνο-Απόστολοι-Μάνδρες, τμήμα Ρέθυμνο-Φράγμα Ποταμών», συνολικού προϋπολογισμού 14 εκ. Ευρώ.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη Κρήτης, που ανταποκρίθηκε  άμεσα στο αίτημά μας για τη χρηματοδότηση αυτού,  του εξαιρετικά σπουδαίου για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης αναπτυξιακού έργου. Το έργο αυτό είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση για τo Ρέθυμνο, που έγινε πραγματικότητα μετά από την άοκνη προσπάθεια και τον αγώνα δρόμου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ένότητας Ρεθύμνης, να υλοποιηθούν και να επικαιροποιηθούν χωρίς καθυστέρηση οι απαιτούμενες μελέτες για την υλοποίηση του έργου.  Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός μας είναι σε εξέλιξη,  ώστε να επιτύχουμε την ένταξη σε χρηματοδοτικά εργαλεία και των υπολοίπων τμημάτων του Αγιοβασιλιώτικου και Αμαριώτικου Δρόμου, αλλά και της μελέτης «Γαράζο – Πάνορμο» του Δήμου Μυλοποτάμου».
Φωτογραφία αρχείου

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Ακολουθήστε το Daynight.gr σε Google News, Facebook και Instagram.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Daynight.gr
Διαφήμιση
Διαφήμιση ypen
Διαφήμιση CRETANPHYSIS
Διαφήμιση expoyachtingcrete
Διαφήμιση agroexpoierapetra
Διαφήμιση ypen
Διαφήμιση CRETANPHYSIS
Διαφήμιση expoyachtingcrete
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση vision
Διαφήμιση
Διαφήμιση agroexpo

ΔΗΜΟΦΙΛΗ