Βρειτε μας στα Social Media
 

ΚΡΉΤΗ

Τι λένε οι Κρητικοί για τις εξορύξεις υδρογονανθράκων | ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

Δημοσιεύτηκε

στις

εξορύξεις υδρογονάνθρακες
Διαφήμιση XALKIADAKIS
Διαφήμιση XALKIADAKIS
Την αντίθεση της τοπικής κοινωνίας παρουσιάζει δημοσκόπηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου σχετικά με τις εξορύξεις υδρογονανθράκων εντός των περιοχών προστασίας του δικτύου Natura 2000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από την Επιτροπή η πλειονότητα των ερωτηθέντων (συνολικά το 88,2 %) εμφανίζονται να θεωρούν ότι η υπεράκτια εξόρυξη και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων θα επηρεάσει αρνητικά τις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές του δικτύου Natura 2000. Την ίδια στιγμή το 75,5% των ερωτηθέντων διαφωνούν με την εξόρυξη και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νότια και δυτικά της Κρήτης.

Η ηλεκτρονική δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε ανώνυμα το διάστημα 27/01 – 29/02/2020 σε στοχευμένο κοινό δικηγόρων, διοικητικών υπαλλήλων, αγροτοκτηνοτρόφων, κινήσεων πολιτών, μη κυβερνητικών οργανώσεων και ευρύ κοινό σε όλη την Κρήτη. Το δείγμα 581 φυσικών προσώπων, ήταν άνδρες και
γυναίκες από 18 ετών και πάνω. Η ηλεκτρονική φόρμα εστάλη με ηλεκτρονικό μήνυμα σε αρχείο google drive και περιείχε 12 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.

Πρόκειται για μια στατιστική έρευνα, που στόχο είχε να αναδείξει τη γνώση των κατοίκων της Κρήτης σχετικά με τις θαλάσσιες περιοχές προστασίας του δικτύου Natura 2000, ενώ παράλληλα διερεύνησε τη γνώμη τους σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της σχεδιαζόμενης υπεράκτιας εξόρυξης υδρογονανθράκων νότια και  νοτιοδυτικά της Κρήτης.

Αναλυτικά, οι μισοί από τους ερωτηθέντες δήλωσαν να γνωρίζουν ότι προστέθηκαν νέες θαλάσσιες περιοχές προστασίας στη νοτιοδυτική Κρήτη μετά την αναθεώρηση του εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 (ΚΥΑ 50473/2017, ΦΕΚ 4432/Β/2017). Το 94,1% του συνόλου θεωρεί σημαντική την ένταξη των νέων θαλάσσιων περιοχών στο Δίκτυο Natura 2000 (Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ).

Στην ερώτηση «Συμφωνείτε με την εξόρυξη και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νότια και δυτικά της Κρήτης;» το 75,5% δήλωσε ότι διαφωνεί και το 17,6% ότι επιφυλάσσεται. Μόνο το 6,9 % δήλωσε σύμφωνο με την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.

Στην ερώτηση «Πως πιστεύετε ότι η υπεράκτια εξόρυξη και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων θα επηρεάσει τις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές του δικτύου Natura 2000 της Κρήτης;», το 72,5% απάντησε «αρνητικά» και το 15,7% «μάλλον αρνητικά». «Θετικά» δεν απάντησε κανένας. ενώ το 6,9% επιφυλάχθηκε.
Από το 3,9% των ερωτηθέντων που απάντησαν «Μάλλον θετικά» το 60% θεωρεί περισσότερο πιθανό όφελος για το ανθρωπογενές περιβάλλον, ενώ κανείς από αυτούς δεν θεωρεί πως θα υπάρξει οποιοδήποτε όφελος για το φυσικό περιβάλλον.

Από το 78,2% των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι η εξόρυξη και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων θα επηρεάσουν “αρνητικά” ή “μάλλον αρνητικά” το περιβάλλον, θεωρούν περισσότερο πιθανούς τους κινδύνους για τα θαλάσσια ύδατα (87%), για τα θαλάσσια θηλαστικά (83,7%) και τα ψάρια (76,1%).

Στην ερώτηση αν είναι σημαντική η υποβολή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη σεισμική δραστηριότητα που ενδεχομένως προκαλέσει η εξόρυξη υδρογονανθράκων (Οδηγία 2014/52/ΕΕ) η συντριπτική πλειοψηφία, το 93,1 % απάντησε «πολύ σημαντική» ενώ το 3,9% δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ζήτημα. Ένα 3% θεωρεί την υποβολή ΜΠΕ «λίγο/ καθόλου σημαντική».

Στην ερώτηση αν είναι σημαντική η χρηματοοικονομική ασφάλιση κινδύνου προκειμένου να καλυφθούν ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν από τις υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων (Οδηγία 2004/35/ΕΚ) το 81,4% απάντησε «πολύ σημαντική» ενώ το 6,9% δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ζήτημα. Ένα 11,8% θεωρεί την ασφάλιση κινδύνου «λίγο/ καθόλου σημαντική».

Παρόμοια είναι η στάση των ερωτηθέντων στην ερώτηση για το ποιες ζημίες είναι σημαντικότερες για τις θαλάσσιες περιοχές Natura 2000; Αυτές που προκαλεί η “συνήθης” δραστηριότητα έρευνας και εξόρυξης (π.χ. ηχοβολισμός βυθού, διαρροές υγρών ή αερίων, απόβλητα, μεταφορτώσεις, σεντίνες), ή εκείνες που ενδεχομένως θα προκληθούν από ατύχημα. Εδώ, το 80,2% απάντησε ότι και οι δύο ζημίες είναι εξίσου σημαντικές.

Αντιφατική και μοιρασμένη είναι η κοινή γνώμη για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των εξορύξεων υδρογονανθράκων. Στην ερώτηση αν είναι συμβατή η εκμετάλλευση υδρογονανθράκων με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 30,4% απάντησε «Έχω την εντύπωση ότι είναι συμβατή». Το 29,4% απάντησε «δεν γνωρίζω το ζήτημα». Το 29,4% απάντησε «έχω την εντύπωση ότι δεν είναι συμβατή» και το 10,8% «γνωρίζω ότι δεν είναι συμβατή».

Από εκείνους που απάντησαν «έχω την εντύπωση ότι δεν είναι συμβατή η εκμετάλλευση υδρογονανθράκων με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ή «γνωρίζω ότι δεν είναι συμβατή η εκμετάλλευση υδρογονανθράκων με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης», το 75% εκτιμά ότι προσβάλλονται πολιτικές για την κλιματική αλλαγή και το 71,7% ότι προσβάλλονται πολιτικές για τη βιοποικιλότητα.

Γ. Σμπώκος: «Οι πολιτικοί δεν συμμερίζονται τις επιθυμίες των πολιτών»

Σε άρθρο του, που συνοδεύει τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, ο δικηγόρος Γιώργος Σμπώκος, υπεύθυνος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου και συντονιστής του προγράμματος Life Natura Themis σχολιάζει τα κύρια ευρήματα της έρευνας, αφενός την αντίθεση των πολιτών στις εξορύξεις υδρογονανθράκων αλλά και τη σύγχυσή τους για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ζήτημα.

Αναλυτικά το άρθρο του Γιώργου Σμπώκου: 

Η δημοσκόπηση αναδεικνύει δύο βασικά στοιχεία: την αντίθεση των πολιτών στις εξορύξεις υδρογονανθράκων και τη σύγχυσή τους για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ζήτημα.

Η σύγχυση των πολιτών για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι τυχαία. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει να υποστηρίξει χώρες όπως η Πολωνία, να απομακρυνθούν από τα ορυκτά καύσιμα, δεν αντιτίθεται στη χρηματοδότηση υποδομών φυσικού αερίου.

Αντίθετα, η αντίληψη των πολιτών σε ολόκληρο τον κόσμο για το μέλλον των εξορύξεων δεν ενέχει καμία αντίφαση. Στη γειτονική Ιταλία, με δημοψήφισμα το 2016 οι πολίτες ζήτησαν την κατάργηση μιας διάταξης που χορηγούσε το δικαίωμα εκμετάλλευσης μιας γεώτρησης εντός 12 ναυτικών μιλίων μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.  Στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας 200.000 διαδηλωτές κατάφεραν να σταματήσουν μια εξόρυξη 2 χρόνια μετά τις έρευνες (2014-2016). Στην άλλη πλευρά του Aτλαντικού, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ το 2017 το 69% των ερωτηθέντων δήλωσε αντίθετο με την υπεράκτια εξόρυξη υδρογονανθράκων (https://www.ppic.org/blog/majority-opposition-drilling-includes-coastal-republicans/).

Ωστόσο, οι πολιτικοί δεν συμμερίζονται τις επιθυμίες των πολιτών. Σύμφωνα με άρθρο του Guardian, οι κυβερνήσεις των πετρελαιοπαραγωγών κρατών στοχεύουν να διατηρήσουν την παραγωγή πετρελαίου και αερίου μέχρι το 2030 μεγαλύτερη απ΄ ότι επιτρέπουν οι στόχοι του Παρισιού για περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας θερμότητας. Η παραγωγή θα πρέπει να μειωθεί κατά 50% αν θέλουμε να επιτύχουμε το στόχο της αύξησης κατά 2 βαθμούς κελσίου, ή 120% αν θέλουμε να επιτύχουμε το στόχο της αύξησης κατά 1,5%. (https://www.theguardian.com/environment/2019/nov/20/fossil-fuel-production-on-track-for-double-the-safe-climate-limit).
Η ανησυχία που προκαλεί η υπεράκτια εξόρυξη πετρελαίου για το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον (οικοσύστημα, θηλαστικά, βένθος) και τις παραγωγικές δραστηριότητες (τουρισμός – υδατοκαλλιέργειες) είναι εύλογη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αμφότερες πολιτική και επιστημονική κοινότητα ότι η εξόρυξη πετρελαίου είναι μια υψηλού κινδύνου δραστηριότητα.

Η πρόσφατη ελληνική εμπειρία επιχειρησιακής εποπτείας και διακινδύνευσης για άνθρωπο και περιβάλλον στις περιπτώσεις της Αγίας Ζώνης ΙΙ  στον κόλπο του Σαρωνικού (2017), της θαλάσσιας μεταφοράς των χημικού οπλοστασίου της Συρίας  στα νότια της Κρήτης (2013) και της βύθισης του Sea Diamond στα Φηρά της Σαντορίνης (2007) δεν πείθει για την εταιρική κοινωνική ευθύνη των οικονομικών φορέων και την ετοιμότητα της χώρας μας να διαχειριστεί την οικολογική ζημία.
Ο 36χρονος Πιερ-Ιβ Κουστώ, ο μικρότερος γιος του διάσημου ωκεανογράφου και εξερευνητή Ζακ-Ιβ, επισκεπτόμενος τη Σαντορίνη έθεσε το ζήτημα εύστοχα: «Επιτρέποντας τις εξορύξεις, κάνετε το πρόβλημά σας βαθύτερο, αντί να βρείτε λύσεις, δημιουργείτε νέα προβλήματα. Οι εξορύξεις θα σκοτώσουν τα θηλαστικά των ελληνικών θαλασσών από την ηχητική ρύπανση, κι ας μη μιλήσουμε για το τι θα συμβεί στο περιβάλλον και στην οικονομία της χώρας στην περίπτωση διαρροής στη θάλασσα» (Καθημερινή, 18.06.2018).

Σύντομο σχόλιο για το νέο περιβαλλοντικό νόμο

Σύμφωνα με το νόμο 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 κλπ.» επιτρέπονται εξορυκτικές δραστηριότητες εντός θαλάσσιων και χερσαίων περιοχών του δικτύου προστασίας Natura 2000, με εξαίρεση στις ζώνες απόλυτης προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης. Η τελευταία διαφοροποίηση σταθμίζεται ως προς την αποτελεσματικότητά της, καθώς είναι φύσει αδύνατο να οριοθετηθεί η ζημία στη θάλασσα. Πρέπει να σημειωθεί ότι και στο παρελθόν ο νομοθέτης επεδίωξε να διαρρήξει το προστατευτικό καθεστώς των προστατευόμενων περιοχών.

Το 2008, το άρθρο 21, ΙΙ, α. της ΥΑ  49828/03.12.2008 (ΦΕΚ 2464/03.12.2008) απαγόρευσε στις Περιφέρειες να εισάγουν περιοριστικές ρυθμίσεις για την ανάπτυξη έργων Α.Π.Ε. (Πρβλ. άρθρο «Συνταγματικότητα άρθρου 21ΙΙα Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ – ΣτΕ 1421/2013 και 387/2014» στο Περιοδικό Δίκαιο και Περιβάλλον, τεύχος 1/2016, σελ. 55. Το 2017, το αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Κρήτης το 2017 (Αριθ. 42284/13.10.2017 (ΦΕΚ ΑΑΠ 260/08.11.2017) προέβλεψε έργα και δραστηριότητες βιομηχανικού χαρακτήρα εντός περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους, υδροφόρους ορίζοντες, περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και περιοχές Natura 2000. Ο νέος νόμος ευθυγραμμίζεται με τις προαναφερόμενες διατάξεις.

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις ανά προστατευόμενη ζώνη προκύπταν μέχρι σήμερα με την έκδοση σχετικών προεδρικών διαταγμάτων και οικολογικής αξιολόγησης. Με το νέο νόμο, η έκδοση ΠΔ και η ειδική περιβαλλοντική μελέτη για τις προστατευόμενες περιοχές παραμένουν ως διαδικασίες, αλλά προκαθορίζονται από τον νόμο κεντρικά και οριζόντια, χωρίς τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Πρώτα θα εκπονείται το σχέδιο διαχείρισής τους και μετά το προεδρικό διάταγμα, δηλαδή πρώτα θα ορίζονται τα μέτρα διαχείρισης μιας περιοχής, και μετά θα ολοκληρώνεται ο χαρακτηρισμός της. Η πρόβλεψη αυτή μπορεί μετριοπαθώς να χαρακτηριστεί καιροσκοπική, γιατί πρακτικά δεν θεσπίζει a priori μέτρα προστασίας και διαχείρισης. Επειδή η καιροσκοπική διαχείριση δεν διασφαλίζει την προληπτική προστασία των οικοτόπων, που προβλέπουν το άρθρο 192 της ΣυνθλΕΕ και οι Οδηγίες για τους οικοτόπους και τα πτηνά (92/43/ΕΟΚ, 2009/147/ΕΕ), πιθανότατα η χώρα μας θα οδηγηθεί για άλλη μια φορά ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα οριζόντια ρύθμιση ενδέχεται επιπλέον να προσβάλλει το άρθρο 102 §§ 1 και 2 του Συντάγματος, που προβλέπει ότι η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το Κράτος δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους.

Ο νέος νόμος αλλάζει τον τρόπο διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και μαζί με αυτόν, αλλάζει το νομικό πλαίσιο που διατηρήθηκε μέχρι σήμερα ως επί το πλείστον ανεφάρμοστο από το 1999. Υπενθυμίζεται ότι, με το άρθρο 15 του Ν. 2742/1999 προβλέφθηκε η σύσταση φορέων διαχείρισης. Αργότερα με το άρθρο 13 του Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ Α’197), ιδρύθηκαν 25 ΦοΔΠΠ. Λόγω της άρνησης των διαδοχικών κυβερνήσεων να ρυθμίσουν και να στελεχώσουν τους φορείς, η χώρα βρέθηκε το 2016 σε προδικαστικό στάδιο (αιτιολογημένη γνώμη) με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λόγω μη λήψης μέτρων προστασίας και διαχείρισης για τις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης του δικτύου Natura 2000. Σε συνέχεια προειδοποιητικής επιστολής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκκάλεσε την Ελλάδα αιτιολογημένη γνώμη (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-319_el.htm), φέρνοντας τη χώρα κοντά στην παραπομπή στο δικαστήριο και στην πιθανή επιβολή προστίμων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την Ελλάδα να εντείνει την προστασία των αυτοχθόνων ειδών και οικοτόπων, θεσπίζοντας κατάλληλο επίπεδο προστασίας των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί από το δίκτυο Natura 2000. Μετά από αυτά, το 2017 αναθεωρήθηκε ο εθνικός κατάλογος των περιοχών του δικτύου Natura 2000 (Κ.Υ.Α. 50743/11-12-2017 (ΦΕΚ 4432/Β/2017), ενώ το 2018 συστάθηκαν νέοι φορείς διαχείρισης με το Ν. 4519 (ΦΕΚ Α’ 25/20.02.2018).

Ο νέος νόμος καταργεί την αυτοτέλεια των ΦΔΠΠ και συγκεντρώνει την αρμοδιότητα διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών σε έναν ενιαίο κεντρικό φορέα. Και αυτή η οριζόντια ρύθμιση ενδέχεται να προσβάλλει το άρθρο 102 §§ 1 και 2 του Συντάγματος (βλ. παραπάνω).

Ο νέος νόμος ψηφίστηκε εσπευσμένα κατά τη διάρκεια των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας με αποτέλεσμα την περιορισμένη συμμετοχή των βουλευτών στη συζήτηση. Επιπλέον, ενώ στη δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο εμφάνιζε 66 άρθρα, το κείμενο που εμφανίστηκε αργότερα στη Βουλή για ψήφιση εμφάνιζε 130 άρθρα. Η αδιαφάνεια κατά την ψήφιση των διατάξεων ενδέχεται να πρόσβαλε το δικαίωμα του πολίτη στην περιβαλλοντική πληροφόρηση και τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. Παρομοίως, οι διατάξεις του νέου νόμου για την «απλοποίηση της  περιβαλλοντικής αδειοδότησης» ενδέχεται να προσβάλλουν τα παραπάνω δικαιώματα καθώς καταργούν το στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης κατά τη διαδικασία τροποποίησης της ΑΕΠΟ.

* Γ. Σμπώκος, δικηγόρος, υπεύθυνος επιτροπής περιβάλλοντος Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, συντονιστής προγράμματος Life Natura Themis για το ΔΣΗ.

 

Πηγή: Efsyn

εξορύξεις υδρογονάνθρακες
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση Cretanphysis Face Cream
Σχολίασε το άρθρο
Ακολουθήστε το Daynight.gr σε Facebook και Instagram
Διαφήμιση Cretanphysis Face Cream

σχολια αναγνωστων

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

21χρονη άφησε την τελευταία της πνοή από πνευμονική εμβολή

Δημοσιεύτηκε

στις

από

Βενιζέλειο
1 Share

Μία 21χρονη κοπέλα, κατέληξε την Παρασκευή στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, η 21χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα από το σπίτι της στα ΤΕΠ του Νοσοκομείου όπου και διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί πνευμονική εμβολή.

Δυστυχώς παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η κοπέλα εξέπνευσε λίγο αργότερα στη ΜΕΘ του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του cretapot, η τραγική αυτή εξέλιξη δε σχετίζεται με τον κορονοϊό.

Βενιζέλειο
συνεχεια αναγνωσης

ΚΡΉΤΗ

Από την Κρήτη οι τρεις κατηγορούμενοι για τον βιασμό φαντάρου

Δημοσιεύτηκε

στις

από

στρατός
1 Share

Σοκάρουν τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την καταγγελία 32χρονου ο οποίος φέρεται να έπεσε θύμα βιασμού καθ’ εντολήν του αξιωματικού του.

Υπενθυμίζεται ότι ο άντρας στη μήνυση που υπέβαλλε στον εισαγγελέα της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης στα τέλη του περασμένου Μαρτίου όταν φούντωναν οι αποκαλύψεις του ελληνικού #Metoo, ισχυρίζεται ότι όταν ήταν στρατιώτης στο Μεγάλο Πεύκο, μετά από διαπληκτισμό που είχε με τον λοχαγό του, ο αξιωματικός έδωσε εντολή σε τρεις στρατιώτες να τον οδηγήσουν στον ιατρείο, όπου έπεσε θύμα βιασμού.

Ο μηνυτής δεν γνωρίζει τα στοιχεία των φερόμενων ως δραστών αλλά στην κατάθεσή του, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που διενεργείται, εμφανίζεται να έχει δώσει πληροφορίες από τις οποίες μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτότητα των φερόμενων δραστών.

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει στο OnAlert ο δικηγόρος του 32χρονου, οι τρεις στρατιώτες, οι οποίοι στις 21 Μάιου του 2009 συνέργησαν στον βιασμό του καταγγέλλοντος, είχαν καταγωγή από την Κρήτη. Επίσης, δύο ημέρες μετά το συμβάν τόσο το θύμα όσο και οι τρεις στρατιώτες έλαβαν αναβολή των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

Τον νάρκωσαν και τον βίασαν

Ο δικηγόρος του φερόμενου θύματος φέρνει στο «φως» νέες σοκαριστικές αποκαλύψεις.

Όπως ανέφερε ο Χρήστος Πλάτσκος που εκπροσωπεί τον 32χρονο, στην σεξουαλική κακοποίηση πήραν μέρος 3 στρατιώτες οι οποίοι προηγουμένως τον είχαν ναρκώσει ενώ μάρτυρες ήταν δύο ψυχολόγοι της μονάδας που δεν απέτρεψαν τον βιασμό αν και μπορούσαν, όπως ισχυρίζεται.

Ο νεαρός έσπασε τη σιωπή του στην κάμερα της ΕΡΤ, αποκαλύπτοντας πως το φρικτό συμβάν πήρε μέρος πριν από δέκα χρόνια όταν ξεκινούσε τη θητεία του. Ως τον υποκινητή της εγκληματικής πράξης, κατέδειξε λοχαγό του στρατοπέδου, ενώ διευκρίνισε ταυτόχρονα πως τα πρόσωπα στα οποία αναφέρεται δεν εκπροσωπούν τον στρατό οι υπηρεσίες του οποίου τον βοήθησαν, όπως ξεκαθάρισε.

Ο 32χρονος υποστηρίζει ότι ένας λοχαγός ήθελε να τον εκδικηθεί γιατί τον έβρισε, διατάσσοντας στρατιώτες να τον κακοποιήσουν σεξουαλικά. «Μετά από προσβολές που δέχτηκα, απάντησα με ύβρεις, με αποτέλεσμα να οδηγηθώ στο ιατρείο χωρίς την θέλησή μου. Τον βιασμό τον εκτέλεσε ένας αδειούχος στο ιατρείο, κατ’ εντολή του λοχαγού που ήταν από πίσω», περιγράφει ο 32χρονος για τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε.

Οι ταυτότητες των ατόμων και η μήνυση

Σε ό,τι αφορά στη ταυτότητα του Λοχαγού  υπάρχει το στοιχείο ότι η μητέρα του Λοχαγού, την οποία έβρισε ο 32χρονος εξοργίζοντας τον αξιωματικό, είχε αποβιώσει λίγες ημέρες νωρίτερα της ημέρας του περιστατικού. Βάσει αυτών τον πληροφοριών ο συνήγορος θεωρεί ότι μπορεί να ταυτοποιηθούν οι δράστες. Μάλιστα, όπως εκτιμά, η  προκαταρκτική έρευνα της στρατιωτικής δικαιοσύνης εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς και ο εντολέας του εκλήθη για συμπληρωματική κατάθεση.

 Η μήνυση στρέφεται συνολικά εναντίον 6 προσώπων:

  • του Λοχαγού (για ηθική αυτουργία στον βιασμό, καθώς αυτός ήταν που έδωσε την διαταγή)
  • τριών στρατιωτών που πήραν μέρος στην σεξουαλική κακοποίηση (ένας φυσικός αυτουργός και οι άλλοι δύο συνεργοί) και
  • δύο ψυχολόγων, οι οποίοι αν και μπορούσαν να αποτρέψουν τον βιασμό, δεν το έπραξαν.

Σε εξέλιξη η προκαταρκτική έρευνα της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης

Για τους δύο ψυχολόγους δεν υπάρχουν πληροφορίες για την ταυτότητα τους. Μέχρι στιγμής στον εισαγγελέα έχουν καταθέσει μόνο ο άνδρας 32 ετών και η μητέρα του που φέρεται να στηρίζει το παιδί της το οποίο αποφάσισε να αποκαλύψει την προσωπική του ιστορία έπειτα από 12 χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο καταγγέλλων επικαλείται ως μάρτυρες τη στιγμή του διαπληκτισμού δύο γυναίκες ΕΠΟΠ,  οι οποίες όμως δεν έχουν εντοπιστεί καθώς και εκείνων τα στοιχεία δεν είναι γνωστά.

Η προκαταρκτική έρευνα της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης συνεχίζεται, ενώ ο συνήγορος του 32χρονου εκτιμά ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις. Οι στρατιωτικές πηγές πάντως αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής το Γενικό Επιτελείο δεν έχει καμία γνώση για την υπόθεση και πως το θέμα το χειρίζεται αποκλειστικά η Στρατιωτική Δικαιοσύνη, ενώ επίσης προσθέτουν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο αίτημα συνδρομής από τη αυτή. Υπενθυμίζεται ότι όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές το 2009 δεν υπήρξε καμία καταγγελία για βιασμό και το περιστατικό έγινε γνωστό μετά την υποβολή μήνυσης και τη δημοσιότητα που ακολούθησε.

Πηγή: tanea.gr 

στρατός
συνεχεια αναγνωσης

ΚΡΉΤΗ

Η μουσική σε beach bar έφερε «ουρανόκατεβατο» πρόστιμο!

Δημοσιεύτηκε

στις

από

beach bar
φωτογραφία αρχείου

Συνεχίζονται οι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. και στην Κρήτη για την τήρηση των μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε beach bar στο Ηράκλειο, το οποίο λειτουργούσε με μουσική (πριν την επαναφορά της) και επιβλήθηκε το πρόστιμο των 1.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη. Μάλιστα, η επιχείρηση λειτουργούσε και χωρίς άδεια. 

Επίσης, επιβλήθηκε το πρόστιμο των 3.000 ευρώ σε καφενείο στο Ηράκλειο για υπέρβαση του ωραρίου λειτουργίας.

Τέλος, βεβαιώθηκαν 17 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας (10 στο Ηράκλειο, 1 στα Χανιά, 3 στο Ρέθυμνο και 3 στο Λασίθι) αλλά και 15 πρόστιμα για άσκοπες μετακινήσεις όλες στο Ηράκλειο.

Πηγή: creta24

beach bar
συνεχεια αναγνωσης

ΚΡΉΤΗ

Νέο σοβαρό τροχαίο – Στην Εντατική νεαρός άνδρας

Δημοσιεύτηκε

στις

από

ΠΑΓΝΗ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Κριτσά του Αγίου Νικολάου με έναν νεαρό άνδρα να τραυματίζεται σοβαρά.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το δίκυκλο που οδηγούσε ο 22χρονος, εξετεράπη της πορείας του με συνέπεια ο νεαρός να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 22χρονος υπεστή κρανιοεγκεφακικές κακώσεις. Διεκομίσθη με το ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο και από εκεί στο ΠΑΓΝΗ όπου οι γιατροί έκριναν ότι θα πρέπει να εισαχθεί στη ΜΕΘ λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Παρασκευής, δύο άτομα τραυματίστηκαν σε τροχαίο στη διασταύρωση των Λιμνών – Αγίου Νικολάου όταν τα τετράτροχα που επέβαιναν συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Πηγή: ekriti

ΠΑΓΝΗ
συνεχεια αναγνωσης

ΡΕΘΥΜΝΟ

Διασωληνώθηκε 54χρονη με κορονοϊό

Δημοσιεύτηκε

στις

από

κορονοϊός

Διασωληνώθηκε η 54χρονη γυναίκα με κορονοϊό που νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, καθώς η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε.

Την ίδια στιγμή στην κλινική covid του νοσοκομείου νοσηλεύονται δύο ασθενείς θετικοί σε κορονοϊό και τρεις ακόμα με ύποπτα συμπτώματα που περιμένουν τα αποτελέσματα των μοριακών τεστ στα οποία έχουν υποβληθεί.

Εν τω μεταξύ, κατά τη διάρκεια των τεστ ταχείας ανίχνευσης που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη στο Σπίτι του Πολιτισμού από τα 100 που έγιναν βρέθηκαν δυο θετικά ενώ σήμερα στο κλειστό γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη έγιναν 112 rapid test  από το οποία το ένα θετικό.

Πηγή: rethnea.gr

κορονοϊός
συνεχεια αναγνωσης

ΚΡΉΤΗ

Έτσι θα «αδειάσεις» το μυαλό σου το καλοκαίρι στην Κρήτη!

Δημοσιεύτηκε

στις

let's ferry
Photo: cretanbeaches.com

Η ορειβασία κάνει έναν προορισμό περιζήτητο ανεξαρτήτως εποχής. Ειδικά η Κρήτη λόγω της μορφολογίας του εδάφους της σου προσφέρει αναρίθμητες διαδρομές με θέα στα καταγάλανα νερά των θαλασσών. Μάλιστα σε κάποιες εποχές του χρόνου μπορείς πέρα από το απέραντο γαλάζιο να δεις τις λευκές κορφές των βουνών, της Μαδάρας και του Ψηλορείτη.

Ιδανικές εποχές είναι το φθινόπωρο και η άνοιξη, ενώ το καλοκαίρι το σπορ απευθύνεται μόνο σε πολύ πρωινούς τύπους, μιας και η ζέστη δεν είναι σύμμαχος. Στα νησιά θα βρεις διαδρομές τόσο για αρχάριους και φυσιολάτρες που απολαμβάνουν βόλτες στη φύση όσο και για επαγγελματίες. 

Το πρώτο βήμα είναι να κλείσεις φθηνά ακτοπλοϊκά εισιτήρια γρήγορα και εύκολα στους κορυφαίους νησιωτικούς προορισμούς για περιπέτεια, μέσω της Let’s Ferry.

Let's Ferry: Νέες υπηρεσίες για την ασφάλεια των ταξιδιωτών

Για ορειβασία στην Κρήτη

Η ανάβαση στον Ψηλορείτη είναι ένα σπουδαίο μετάλλιο εμπειρίας και ικανοτήτων στο «ταξιδιωτικό» βιογραφικό σου. Η οροσειρά  Ίδης βρίσκεται ανάμεσα στους νομούς Ρεθύμνου και Ηρακλείου και θα τον προσεγγίσεις από το Μυλοπόταμο. Διαθέτει αρκετές κορυφές με τέσσερις από αυτές να ξεπερνούν τα 2.000 μέτρα ύψος. Η μεγαλύτερη κορυφή είναι ο Τίμιος Σταυρός και στις 14 Σεπτεμβρίου ανεβαίνουν οι πιστοί στο εκκλησάκι για τη μεγάλη γιορτή. Ενώ ανεβαίνεις θα ανακαλύψεις σπήλαια, λίμνες, ποτάμια, δάση, φαράγγια, ενώ σε κάποια σημεία διοργανώνονται συναυλίες. Την άνοιξη σίγουρα θα πετύχεις και λίγο χιόνι. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχεις μαζί σου σνακ, κατάλληλα παπούτσια, αντηλιακό, νερό και καπέλο. 

Το διάσημο φαράγγι της Σαμαριάς περικλείεται από εντυπωσιακά βουνά που φιλοξενούν άγρια ζώα και πουλιά. Η Σαμαριά και η Μελινταού είναι μερικές από τις κορυφές που μπορείς να εξερευνήσεις και να χορτάσεις θέα στο Κρητικό και Λιβυκό Πέλαγος, πριν επιδοθείς στο πέρασμα του φαραγγιού. 

Ποιος είπε ότι διακοπές σημαίνουν μόνο χαλάρωση; Η δράση αλλά και η νοητική απόδραση μπορούν να ισορροπήσουν το αγχωτικό σκηνικό της πόλης στο οποίο έμεινες περισσότερο από ποτέ φέτος τον χειμώνα.

Πέτα όλα όσα σε βαραίνουν και όξυνε όλες σου τις αισθήσεις.

Όλα ξεκινούν με ένα ακτοπλοϊκό εισιτήριο από τη Let’s Ferry!

let's ferry
συνεχεια αναγνωσης
Διαφήμιση

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copy link
Powered by Social Snap